تولید 100 تن در زمانی که ماشین آلات شکسته نسخه اروپایی